9 COMMENTS

  1. kkkkkkkkkkiiiiሽልማት ያለው ወይም ወርቅ በሠፌት እንደሚታፈሥ የመሠለ 1ነኝ 2ነኝ የምትሉ ትገርሙኛላችሁ 😂😂😂😂በተረፈ ሠላማችሁ ያብዛው በያላችሁበት ያገሬ ምርጦች

Comments are closed.