25 COMMENTS

  1. እባካችሁን “እጅህን ቁርጥማት አይንካው” በሉልኝ በመጽሃፍህ ውስጥ ያሉት ገጸ ባህርያት በሰፈሬ ውስጥ አንደነበሩትና እንዳሳደጉኝ ጎረቤቶቼ ይሰሙኛል።
    1?ስለኮፒውተርና ስለ ገበጣ ጨዋታ የጻፍከው እውነት ነውን?
    2? ስለ ነገስታቱ ልጆች ማሳደጊያና ስለ አምባ የተጻፈውስ ምን ያህል እውነት ነው?
    ***ስለስራዎችህ በጣም በጣም እናመሰግናለን*****

LEAVE A REPLY