35 COMMENTS

 1. ቆይ ግግን ሰው በሙ ባገኘው መገጣጠም ጀማመረ ማለት ነው ለነገሩ ለካፊሮች ኢች ምድር ጅነታቹ ናት አይፈረድብቹም ምድረ ህጻን አቦ ችፍ

 2. እንግዲህ እንዲህ ሆነ
  ግጥም ተፅፎ : ዜማ ምናምን ምናምን ምናምን ተቀላቅሎበት :ስንት ተለፍቶበት ዘፈኑ ወጧል። ከተመቻችሁ ዝም ብላችሁ ስሙ ፣ ካልተመቻችሁ አስተያየት ስጡ እንጂ አትሳደቡ እሽ !!!

  እኔ ……አንዴ ሰምቸዋለሁ ግን መቸም አልደግመውም
  እእፍፍፍፍ

 3. እፉዬ ገላ ያብሽ ገለባ
  ሜዳ ነው ብዬ ገደል ልገባ
  ገደል ገብቼ ልወጣ ስል
  ጅቡ መጣብኝ ከእግሬ ስር ክክክክክክክክክክክክክክክክክ አስታወሰኝ

Comments are closed.