50 COMMENTS

  1. ትፍፍፍፍ…አለይክ አስራደ ከተንኮሉ የመሸናከሉ ምናለ ሌላው ቢቀር ከወገብ በላይ ብትቀርጹት ግን
    ጥሩ ገጸበሃሪ ቢሆን ምናልባት ይታዘንለታል። ሆን ብላችው ሰው ለማበሳጨት ነው የመረጣችሁት እንጂ ደና እግር ያለው ሰው አታችው አይደለም መቼም ወይስ ከድራማው ጋር የከያያዘ ታሪክ ይኖረው ይሆን?
    ብቻ ግን እጅግ በጣም ቀፋፊ ገጸ ባህሪ እና አቁዋም ነው ያክ
    "ተንኮለኛነቱ" +መንሻፈፎ =ያክ ትፍ
    ዘግናኝ ፍጡር መስሎዋል እንደው ግን ከምን እውስጥ ነው ያገኛችሁት

  2. አፈር ብይ ይቺ ፀጋ የምትባል ይዞሽ ይሂ ድና አቶ አስራዶ በሰው ህይወት ተጫወታቹሁ ድፋት ያድርጋቹሁ

Comments are closed.