50 COMMENTS

  1. በጣም ያምራል በርቱልን ምርጦች አቢ አሳዘንከኝ አስራደ ስታስጠላ ሴጣን ነገር ነህ ሄርሞንዬ ወሬ አታመላልስ Take it esay ተመቸኸኝ ክክክ ኩሽና ከፋች ማርቴ ቆንጆ አቃጣሪ ብዬሻለሁ 1

  2. ክክክክ አይ ይች አረብ አገር ጉድ ነው ጭራሽ በአራት አመት ላሀዳ ቡቲክ እኔ 6አመቴ ምን ሠራው እኔ እምለው ሁሉም መተው ይዮት እንጅ ሥንናገርማ የሚያምን ጠፍቷል ቀጥሉበት

  3. ኧረ ኧረ አራት አመት ተሰርቶ ላዳ እና ቡቲክ አታስቂኝ እንኳን ይህን ሁሉ ባጃጅም አይገዛ እንዲህ ቢገኝ መች እዚሁ ይቀሩ ነበር እህቶቻችን

  4. ነዋይ የምትባል ስጠላህ የሆንክ ቱሪናፋ ወንድ ልጅ ኮራ ጀነን ሲል ነውጅ ኤጭ አልጫ ነገሩ ፊልሙ ያስጠላል ተንኮል ብቻ ነው

Comments are closed.