50 COMMENTS

  1. በናትክ አንተመንክር የምትባለው ሥምክ መባልየነበረበት ጠንክር ነበር ግን ለምን ትንሽእንኳን አትጠራጠርም አባትን ያህል ነገር አሥተኝቶ ዝም ማለት አይከብድም ድራማው በዚህ ከቀጠለ በጣም ይደብራል ክፋትብቻ ነው የሚያሥተምር መሆን አለበት

Comments are closed.