50 COMMENTS

  1. እንኳን መጣችሁ ጋይስ አማን ነው ወይ ስወዳችሁ እኮ የኤፍዬን ሙዚቃ ያስታወሰ ካለ እፍፍፍፍ ስወደዉ አይስኩል ትምህርት ቤት ጀለሶቼን አስታወሰኝ አይይ ስደት እድሜዉ ይርዘም 💚💛💜💝💙💜💛💚💛💜💚💜💛💜💜 አይ ሚስ ዩ ሁላቹህንም ስወዳችሁ

Comments are closed.