50 COMMENTS

  1. ዌል ውንካን ደነ መጣቹ። ውድ የቤቴች ታከታይ ኤንዴት ሰነበታቹህ። ኢባካቹህ ኢህት ወንድሞች ዱአ አርጉልኝ። ጭንቆኘል ከጋሬ ከወጣው 6 አመት ሆነኝ። ግን መች ኢንድ ሚገባ አላውቅም። መቼ ኢንድ ሚሞላልኝ አላውቅም

  2. ኮሜቶች ሰላማችሁ ይብዛ ግን አንድ ሀሳብ ላንሳላችሁ ስደት ስደት እያላችሁ አላህን አታማሩ አገርም ሁነን ማማረር ውጭም ሁነን ማማረር ጤና ሁነን ሰርተን ከኖርን የትም ብንሆን ምስጋና ለፈጣሪ ይገበዋል አመስግኑ ላለው ይጨመርለታል ይባላል

LEAVE A REPLY