50 COMMENTS

 1. እስኪ ውግኖች ጥያቄ መለሱ ግን ስድብ አለፍልግም ክቻልቸሁ መልስ ያለብልዛ ዝም ብሎ እሺ

  እድሚታውቅው እይሱስ ያአላህ መልክትኛ ነው ። እናት ድግሙ አምላክ ነው ትላላችሁ ግን መፅሀፉም አይለም እናት ብቻ እንጅ እሱም አላልም አንድም ቦታ ።
  1ኛ እይሱስ አለይሂ ስላም ክኔ አብ ይብለጣል ሲለ ምን ማለት ፍልጉ ነውን?
  .
  2ኝ ማሪያም መግድላዌት ልትነካው ስትለ ልምን እንዳትነኪኝ ግና አርጋለሁ ውድ አባቴ አባታችሁ ጋር አለ ምን ለማለት ፍልጉ ነውነ?

  3ኛ እይሱስ አለይሂ ስላም ግስጋም ክማር ውለላ ብላ ይብላውስ አምላክነቱን ሊሳይ ውይስ ፍጡረነቱን ነብይነቱን ሊሳይ ልናትው ትችዋለሁ

  4ኛ እይሱስ አለይሂ ስላም እውነ ትስቅሎል ትግድሎል ትነስቶል ብላችሁ ብእውነት ታምናላችሁን????ለናትው ለተውው አጭር መልስ መለሱ ስድብ አይድለም

LEAVE A REPLY