50 COMMENTS

  1. የሚገርም ነው ይህ ድራማ ክርስትያን የለም እንዴ?ካለስ እንዳት አንድ ስው ማህተብ አያርግም ውዴት እየህድን ነው የሚገርም ነው በጣም ያስዝነለ ስልጣኔ እንድህ ከሆነ በፍንጫይ ይውጣ በምኔቴ አርደራደርም እኔ ያታዘብኩትን ነው እግዚአብሄር ለሁላችንም ልብ ይስጠን

LEAVE A REPLY