Monday, December 18, 2017
01:15:16 40d4478937a27e6f0b96a79aad0240b6video

የአማራ ሴቶች ቆርጠው ተነስተዋል! ኑ እንሰባሰብ ጥሪያቸውን ነው!

ከሞዴል ማናል ኪሩቤል እና የእስራኤል አቪየሽን ባልደረባ ቅድስት ግርማ ጋር ህዳር 15, 2010 ዓ ም November 24,2017
03:08:05 e627b9fe51733eac1fa3d2d8ce36e803video

የአማራ ማህበር በጀርመን ህዝባዊ ስብሰባ

ማህበሩ የተመሰረተበትን አንደኛ አመት ሲያከብር የተጠራ ህዝባዊ ስብሰባ November 18,2017, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1705415526159297&id=643979532302907 ተጨማሪ ይመልከቱ
01:01:13 622130958607c3e507ff6102ecb1736dvideo

ፋኖ የአማራ ወጣት አርበኞች ምን እየሰሩ ነው?

ከአርበኛ ቴዎድሮስ የአማራ አርበኝነታዊ ተጋድሎ ንቅናቄ ሊቀመንበር ከኢትዮጵያ መልስ አለው ህዳር 8,2010 ዓ, ም November 17,2017
04:22 0a1d157750477672b3e06becabb4f856video

ታሪክን እንድገም

በወይንሸት ጌታቸው
01:16:53 186f07e7eac43e334675511a3f3509e7video

በሕወሓት የተደረሰው “ህገ- መንግሥት” አማራን ለማጥፋት የተዘጋጀ ህጋዊ ሰነድ ነው! በመሆኑም አማራ እውቅና...

ከአቶ ካሳሁን ገብረማሪያም በመአሕድ ጥናትና ምርምር መምሪያ የህግ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ዳይሬክተር ህዳር 01,2010 ዓ, ም November 10,2017 G.c
01:30:39 ab8bcd3fd792c85d9ff02d39ae0a14devideo

አማራው የተጋረጠበት አደጋ በቤተ አማራ እይታ!

ከቤተ አማራ ሊቀመንበር መሣፍንት ባዘዘው ጋር የተደረገ ውይይት ጥቅምት 24,2010 ዓ,ም
02:32 89ec9af9393853885922129495d26a2avideo

ይህ ነው አማራነት

በወይንሸት ጌታቸው
04:06 4d46461d498863d5afa638132a495798video

አማራነት ሀገር ,አማራነት ፍቅር

በወይንሸት ጌታቸው
03:53 ff7c3aeba8139b974a2aeb6a5468a32dvideo
01:47:04 ba20ce350cbfce7089c67e03500b0ccevideo

“አማራ ዛሬም እደ ትናንቱ እየተጨፈጨፈ ነው! ግን ለምን? ጭፍጭፋው እንዲህ በቀላሉ ያባራ ይሆን?...

በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ጋዜጠኛ አያሌው መንበር እና ወጣት ወንዶሰን በየነን የተደረገ ውይይት ይዘን ቀርበናል።

LATEST POSTS