50 COMMENTS

  1. አንተ ኤሊያስ ምንድን ነው ቦርጭክ ገና ወጣት አይደለክ እንዴ ለመቀነስ ሞክር በጣም ያስጠላል ………….Comment n ካነበብከው ……….ለሁሉም ደንዶች ነው።……ያስጠላል በጣም

  2. እሥቲ ሥለ ድራማው ኮመት ሥጡ እርጉዝ ነኝ ቅብጥሬሥ እያላቹ ላይክ የምትለምኑ ልጆች ያባቴ አምላክ ተግድግዳ ያጋጫቹህ

Comments are closed.