5 COMMENTS

  1. ዝግጅታችሁ በጣም ደስ ይላል በተለይ ለመናገር የምትሻሙት ነገር ያምረኛል በግሌ አንዳንድ አድማጭ አስተያየት ሲሰጣችሁ ግን በጣም አታጣድፉ ረጋ ብላችሁ አስተናግዱ በደንብ አድምጡት ።

Comments are closed.