45 COMMENTS

  1. በለው ወንዱ ሀበሻ ሚስት ፈረንጅ ክክክክ እንዴት ፍቅር ያዘህ ባክህ ??ለብር ብለህ ነው እንጂ ፍቅር ይዞህ አይመስለኝም አሁን ታዛልቀዋለህ????

  2. አረ በእግዚአብሔር አንዱን ምረጥ ምንድነው አንዴ መዝሙር አንዴ ዘፈን አያስኬድም ወገኔ አንዱን ምረጥ ዝም ብላችሁ አትቀላቅሉ መዝሙር የእግዚአብሔር ቃል ነው ያለበት ማስተዋል ያድለን

Comments are closed.