2 COMMENTS

  1. ክብር ለሚገባው ክብር ባለመስጠታችን ስንት የህይዎት መርህ ሊሆኑን የሚችሉ እንቁ ታሪካቸውን ሳናውቅ ስንቶቹ አለፋን አሁን እንደዛ ያለ መስዋእቶቹንና ፈጠራዎችን ፈጥርው የህዝብ ጎዳውስጥ በመዝለቅ ቲያትር በማይታዎቅበት ክፍለሃገር እንኩዋ እንደዛ አይነት ብልሃት የተጠቀሙ ድንቅ ባለሙያዎችን ታሪክ ስላሰማሽን ደስብሎና አንችም እድሜና ጤና ይስጥሽ

Comments are closed.