50 COMMENTS

  1. ተዋህዶ ለዘላለም ትኑር አሜን እኔእምለው ገሊላ እኔለማየት ዘገነንሽኝ ስንት ህዝብ እያየሽ እንደሆነ የዘነጋሽ መሰለኝ አረበስመአብ ሰውሁሉ ጤና አጣልበል አረባካችሁ እህቶቸእናቶቸ ሁላችንም አለባበሳችንን እናስብና እንልበስ ምንም አለበሰምኮ ጡትሽ ገሊላእንኳን ከወንድ ፊት ከሴት ፊት እራሱ ያሳቅቃል እንድህ መልበስ በደንብ ለብሰሽስሪ ገላሽ ወይም ያንችጡት አይደለም የናፈቅንእኬ እግዚያብሔርልቦና ይስጥሽ በእውነት አሳፈርሽንእኛንኮ

  2. ገለላዬ ስትገላግይ ልብስሽን ያወልቁታል ብዬ በመሃል ቤት ስቅቅ አልኩልሽ ምንድነው ለነገሩ ከመልበስ አለመልበስ ይሻላል አለባበስ ነው የለበሽዉ ######

Comments are closed.