5 COMMENTS

  1. በርቱ እስቲ አርቲስቶቻችን አይንሽ ዳሌሽ ማለት ሳይሆን እንድህ ስለ ሀገር አዚሙልን ወጣቱ የሀገር ፍቅር ከእንድኖርው ብዙ ይጠበቅባቹሀል እናመሰግናል ዳኒ ስለሀገራችን በመዝፈንህ

LEAVE A REPLY