50 COMMENTS

  1. አረ በእግዚአብሔር ይህንን ጡት ያየሁት በኢቲቪ ልጅ ሁኜ ነው አሁንም ሳይሸፈን ልየው በስተምንኩስና !!! ኡረ ልቦና! ህሊና!! ማስተዋለና!!!! ይስጦት እማሆይ ሃና ይቆንጠጤ

  2. ሃኒ ሙዚቃ ጥሩ ነው ካንቺ አይጠበቅም ማሬ ባህላች አይደለም ጥትሽ ሽፍኑ በተርፍ እንኳን ስላም መጣሽ ሃኒ ካይማኖት ቢሆን አይደገፍም ካንቺ ምን እንማር ውዴ

LEAVE A REPLY