50 COMMENTS

  1. qabii kaa uuuuuwayiii otooo ofitii naa dabaltaan maloo raggada shawaa kana silaa duruu jalana warii shawaa sirbaa kana shirii maloooooooooooooooooooooo kkk

Comments are closed.