25 COMMENTS

  1. ሌላ ቦታ ላይ በብዛት የማያችሁ ኢትዮጵያውያን የት ሄዳችሁ ነው 56 ሰው ብቻ ይሄንን ፕሮግራም የሚከታተለው::በስመአብ:ቀና የሚያስቡ አዋቂዎች ይከብዷችሗልእንዴ?

  2. እኔ ኢትዬጽያዊነት መጀመሪያ ፍርሀ እግዚአብሔር ያለው ህዝብ ነው ታድያ ዶክተር ተድላ ተብዬው እግዚአብሔር። የሚባል ነገር የለም ብሎ የሚያምን ሰው ነው ታዲያ ይሄ ሰውዬ ፍጣሪፍን ካላወቀ ምን ለሰው ያዝናል እኔ እማዝነው ባዘጋጆቹነው.

LEAVE A REPLY