39 COMMENTS

  1. አይዞሽ ቆንጆ ሃሪፍ ነው በርች ይመቻችሁ የወሎ ደርባባ አሁንስ ወሎየ ባልሆን እደት በቆጨኝ ነበር

  2. በጣም ወሎ ልባችንን ወስዱት አይይይይ እኔማ በተለይ አበድኩለት አብሮ አዳጌን ጠብ አደርጉት መገን ወሎ ገራገሩ በተለይ ውበት ቁመና እር ምኑን ትች ምኑን ልናገርው አይይይ መርሳ ና ወልድያ ና ጊራና የፍቅርን ትዝታ ይዞል

Comments are closed.