28 COMMENTS

  1. አንተ ጌታነህ ተብየው የዚ ፕሮግራም አዘጋጅ የሆንክ ወስፋት ነገር የዶሮ ታፋ
    ምናባክ ነው ሴቶችን በራቆታቸው ስታሳይ ቆይተህ ዛሬ ህፃን ልጅ …stop
    እንቢ ካልክ ግን ልክ እንደ የፍቅር ምርጫዬ እንደሚባለው ተዘግቶልክ እርፍ ትላለክ
    100 ሰው ይበቃል እሪፓርት ለማድረግ ገባህ ከቻል ኢትዮጵያዊ ባህልን በትክክል የጠበቀ ስራ አቅርብ …..እረ ጎራው እረ ጎራው እረ ጎራው ሀገሬ ስትደፈር እያየው እንዴት ዝም ልበል ዘመኑ ባህሉን እረስቶ የውጪ ሲቀበል እረ ዘራፍ ልበል ሆ ዋ በለው

Comments are closed.