40 COMMENTS

  1. I love bahli Tigray ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵

  2. አሰይ ከፍ አለክይ አየ ሳውዲይ የጅሽ ይስጥሽ ምን ነበረበት በሃገራችን ውለን በአላችን ብናከብር ምን ይደረግ እንካን በሰላም አደረሰን እንካን አደረሰን አሁንም ናፍቆት አለብኝ ትዝታ ዓመት ንዓመት እንካን አደረሰን አሸንዳ

Comments are closed.