50 COMMENTS

  1. ሀይ ሰላም ነው ወድ ለምሰጠን ትምህርት ሽኩረን የበፊት ነበረኝ ጠፍቶብኝ ነበር ጂቢ ዋትሳብ ለማውረድ እቢ ብሎኝ ነበር አሁ በላከው ሊንክ አወረድኩት የበፊቱ ሪሳላ ግን አላገኝሁት ምን ማድረግ ይቻላል ?

  2. ሠላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አለክ እባክህ አንድ ነገር ላስቸግርክ ቢኒ ፌስቡክ ነበረኝ አን ግን ጠፋብኝ ፓስዎርዱን አላቀውም እንዴት ነው ማግኝት የምችለው

  3. ኧረ በኒ ሞባየሌ ኒሞሪ አለቀበልም አለ ፕላይ ስቶርም ዳውለድ አላደርግም አለኝ የነብስ የነብስ መላ በለኝ

Comments are closed.