13 COMMENTS

  1. לכבוד פרופסור פקרה טולוסה שלום רב.תחת הכותרת "אי אפשר לשנות את האמת הנצחית".הרי עוד בזמן מלכי צדק ואברהם אבינו רואים את התפתחות העולם בניסיון ליצור ישות אחרת.מאז תחילת ימי ההשכלה ישנם ניסיונות להשפיע על האמת הנצחית שניתנה לעם ישראל.לסיכום: הניסיון שלך להתגלות לעולם כבעל יכולות על טבעיות ולהשפיע על האנושות,עליך להיזהר ,כי אתה עלול להכחיש את העובדות בשורש הבריאה האמיתית ובסופו של דבר להביא לאסון מר לכל העמים שנוטים להאמין לסיפורים שלך.

  2. To Professor Fikre Tolosa,. Under the title "It is impossible to change the eternal truth." More during Malki Tzedek and Avraham Avinu we see the development of the world in an attempt to create another entity. Since the beginning of the Enlightenment there have been attempts to influence the eternal truth given to the people of Israel. Your attempt to be revealed to the world as having supernormal abilities and to influence humanity must be careful because you may deny the facts at the root of true creation and ultimately lead to a bitter disaster for all peoples who tend to believe your stories.

  3. Work biyanetifulet fandiyanew yemil hiizbinew ethio israel damo siilehamanot tawiralachu damo afachun moltachu esliminan kamidregats litatafu yeneberachu mahayibochinachu duuqeta islimina basawich hahilsayhon ba allah halinew midirlay yeminoro kakomchena kakiristan basteker ethiopia wust manim endaynor yemitifaligu mahayimochi nachu ehendamo ashkatiiren tilenal lamagnoch limanahin katil yenamte uket kalimanana kakirar machinet ayalfiim bech

  4. Ahun endi aynetu wera aytekmenm legha agerachinn and yemiyareg neger new mnfelgew enghi endi aynet wera anfelgm almneh wasa mn nekah gudayachin hzbachinn and madreg bcha new

  5. Ethiopianwoche kefetegna seletana yalachew hezeboche nachew sela Ethiopia yemyagebahe kehona ye Amarawe ena ye OROMO Andenete lemametate yeflegewene betefeme Ayagebaheme

  6. የመጀመሪያው ሀይማኖት እንዴት ሁኖ ነው ይሁዲበበኩሌ አደለም በመጀመሪያ እምነት ሚባለው መገር የመጣው ግብፅበበኩሌ አቶ ፈቃዴ ትክክለኛ መረጃ ያለህ አይመስለኝም የኤጎ ጨዋታ ይመስለኛል ፕ/ር ፍቅሬ ቶሎሳ ትክክል ነው ሚስዮኖች ፕሮቴስታንት እንጂ ኦርቶዶክስን አደለም የሰበኩት

  7. Alemneh : please : please : we have no time to historic backlash. The most important thing is that : if the Ethio Israel love Ethiopia and it's people show us brotherly support. Historic claim will come after freedom. Just be on to our side. This is inappropriate : we don't mind anyone to claim being part of Ethiopian History, but the timing is matters. It's a book written by one person. It doesn't mean it's accepted. Anyway if they love the people that is very brilliant : otherwise just get silent. We don't want a historical backlash at the moment. We are really really suffering.

  8. ኢትዮጵያውያን፡እስራኤላዊያን፡ሁሉም፡አንድ፡የሆነ፡የጋራ፡D.NA መሮቸው፡የማያጠራጥር፡ነው፡ምክንያቱም፡በእስራኤል፡ያሉት፡ኢትዮጵያውያን፡በቴ፡እስራኤላውያን፡እና፡ቀሪው፡የኢትዮጵያ፡ሕዝብ፡በመልክም፡ሆነ፡በተክለ፡ቁመናው፡ተመሳሳይእነቱ፡እውነት፡ነው፡በጎንደር፡ቤተ እስራኤል፡ከሌላው፡ጎንደር፡ካለው፡ኢትዮጵያዊ፡በሀይማኖት፡እና፡ሀይማኖቱን፡በሚገለጥበት፡ስርአት፡ባህል፡(የክርስትያኑ፡የሙስሊሙ፡የቤተ፡እስራኤሉ ወ ዘ ተ ) ይለያያል፡እንጂ፡በሰውነቱ፡ በመልኩ፡ወይ፡በቁመናው፡አንድ፡መሆኑን፡መካድ፡አይቻልም፡በጎንደር፡ከተማ፡በመንገድ፡ላይ፡የሚጎዙ፡ማን፡ክርስትያን፡ማን፡ሙስሊም፡ማን፡ቤተእስራኤል፡መሆኑን፡በማት፡መለየት፡አይቻልም፡ተወደደም፡ተጠላም፡ሁሉም፡ኢትዮጵያዊ፡በሚያሰኛቸው፡ተፈጥሮ፡አንድ፡ናቸው፡አለምነህ፡ያንተን፡ጨምር፡!!!!!!!

  9. አለምነህ ዋሴ በአስቴር እና በጀማነሽ ላይ የሰራከውን ስህተት እረሳከው ማለትነው ምንም አልፀፀተህም ማለት ነው የዚሁሉ አመት በጋዜጠኛነት የሠራኧው ልምድ የት ገባ?

Comments are closed.