50 COMMENTS

  1. አይይይይ ወንዶቹ። በሙዚቃ። ነው። ምታፍቅራት አስመሳይ ሁላ። የንግ አቃጣይ
    3 አመት ሙሉ በፍቅር ኖርን። ዘፍን ሲጋብዘኝ ምሳ እያለኝ። ከዛ በሀላ እንደ አጋጣሚ ስድት አበርርኝ። ከዛ በሀላ ሲታይ የለም የመጀመርያ ፍቅር 0 ሆኖ ቅርተዋል። አሰመሳይን። ሁላ አባ ምን። ትዝ አድርግኝ

Comments are closed.