50 COMMENTS

  1. እስኪ አላህ ይባርክሽ በሉኝሳትሰስችቱ ላገባነው አመሸ አላህ በሉኝ ኮሜተሮች እቶቼ ወድሞቼ በሙሉ የሰርጌለት እድትገኙ ሰርጉ ዋሽግተን ነው ላይክ ግጩኛ ትዳርየምት ወዱ የምታከብሪ ሁሉ

  2. #የጃንጎዬ መኮረኒ ውስጤ ነው። ለሁለተኛ ጊዜ ማየቴ የሱን መኮረኒ ሳይ መኮረኒ ያምረኛል አደራ እርጉዝ ሴት እንዳታየው ብቻ ለየት ያለ ነው። #ጃንጎዬ እንትናን በቃ ተዋት እና #ፍቅርን አቅርባት የኛ ፖሊሶች መቼም ለማዳን ሳይሆን ለመግደል ያላችሁ ፍጥነት ዋ…እንዳትገሉት #ጃንጎዬ የፍቅር ሰው ውድድድ…!

Comments are closed.