37 COMMENTS

  1. እንኳን ደህና መጣህቹልን መለከቶች ብዙ ነገርን እየተማርን ነው ከእናንተ ምክንያቱም ትላልቅና አስተዋይ አሪቲስቶች እና የጥበቡ ፈርጦች ስለሆናችሁ እድሜና ጤና ይስጥልን እናመሰግናለን

Comments are closed.