50 COMMENTS

  1. አይ ዶክትር አቢ፣ አያልቅበት በደንብ አድርጎ ገልጾታል። የኛ ፖለቲካ ላም አለኝ በሰማይ ወተትዋንም አላይ ሆንዋል። በርቱ ምንልታዘዞች። እኔ ከውጭ ሀገር ሁኜ ከምከታተላቸው ተከታታይ ፊልሞች ለኔ አንደኛ ነው።

  2. “ቆይ ለምንድነው የሚጨበጥ ነገር የማያወሩት?”.. Roadmap መሰለኝ እየጠየቀች ያለችው የንጉስ ነሽ..

  3. እኔ ግርም ያለኝ ላፕቶፕኡ ጠፍቶ ለምን ተቀረፀ እስቲ ሁሌም ደግ ደጉን እናስብ ሰላም የለም አንበል ሰላም አለ

LEAVE A REPLY