34 COMMENTS

  1. የት ገባችሁ ኮመንታሮች የለናንተ አያምርም ድራማው ኑ አብረን እንየው ነው ተኛችሁ መልካም ሌሊት ይሁንላችሁ

  2. ሞጋቾችእንኴንደህናመጣችሁልተኛስልነውየመጣችሁእስኪእንይና.እንሟገት.ኮመንታሞችገባገባበሉ.እስኪላይክግጩኝ.ስኮምትየመጀመሪያየነው

  3. አረ በፈጠራቹ ባዘዘው አምጡት አረ ውውው ኡኡኡኡ አረ በባዶ ሜዳ እየጨኩ እሚሰማኝ ሰው አጠው ተው ግን ተው

Comments are closed.