50 COMMENTS

 1. አባት~5+3=16 አው
  ልጅ~ ቆይ አንተ አይገባክም እንዴ ማትስ አታቅም እንዴ?
  አባት~ ማትስ ምንድ ነው
  ልጅ~ ድብብቆሽ ማለት ነው
  አባት~ ድብብቆሽ እህ የምን ድብብቆሽ
  ልጅ~ እኛ አስተማሪያችን ስነግረን ቁጥሮች ይደበቃሉ
  አባት~ ይደበቃሉ ህ ነፍስ አላቸው በይኛ እነዚ እርጉሞች 😂😂😂 አይ የእርጎዬ ባል መከታዬ

 2. እናመሰግናለን ሞጋቾች ይች ትርሴት ምትባል ልጂ አቃጥላ ልገለኝ ነው ዝም ብላ መገንፈል ነው ምታቀው አጥላባቸው አርፈህ ተቀመጥ ራሄል ደሞ መሞት የለባትም።

Comments are closed.