50 COMMENTS

  1. እንኳን መጣችሁ ዘመኖችም መጥተውልናል እኔ ግን አብይን ነው ስሰማ የምውለውና የማድረው አብይ የኛ ጀግና ሽ አመት ንገስልን ያአብይ አድናቂወች ፕሊስ በላይክ አጋጩኝ👍👈😊

  2. ዋው ሞጋቾች መጣችሁዴ እንኳን መጣችሁ በዚህ ግዜ እንኳ ብትመጡም ብትቀሩም አያሳስበኝም፣አይመስጠኝም ምክንያቱም አብይን ነው ተመስጨ ስስማ እማድረውና እምውለው 😊

LEAVE A REPLY