36 COMMENTS

  1. በኮመንት አትጣሉ ታዋቂ አያደርግም, በአንድ ማዕድ ብትበሉ ምን ልትሆኑ ነው. ምስጋና ለሞ ቾች !!!

  2. ቆይ ለምንድነው ልክ ሲጀምር የአጥላባቸውን የድምፅ አሰምታቹ ምትቆርጡት ሲጀመር እሱ የቆራጣ ነው እናተ ጨምራቹ ቆርጣቹት ሰውየው አለቀ ክክክክ 🙂

  3. ዛሬ አንደኛ ነኝ በአሁኑ ጊዜ ምን እንዳስጠላኝ ልንገራቹ? የላይክ ለማኞች እና ጂጂ ኪያ ናቸው ጂጂ ኪያ ይድፋት የምታውቋት አሚን ሳትሉ እንዳታል👏👏👏👏

  4. ዌል ብያለዉ ሞጋቾች ቀሰይ ግን መቼነዉ አንደኛ ምሆነዉ ነዉ ለኔ ትዘገያላቹ አስቲ አንዳንዴ እንኳን አንደኛ እንድሆን እርዱኝ please

Comments are closed.