50 COMMENTS

  1. wwwwwwwww mashaa allaa hubadhuu osaa ganamaa caraachaa nyataa gagalaa anaa dhugaa kanaa bekii barusaa cimaa nafii dabarsitee galatomii sabonaa sanyii ormotcha

Comments are closed.