11 COMMENTS

  1. ፌዴራሊዝም ለትግራይ ሽፍቶች የኢትዮጽያ ህዝብ በቋንቋ ከፋፍለው ሀብት ለመዝረፍ የተጠቀሙበት ሙድ ነው ለሀገራችን ሰላም ለወገኖቻችን በፈለጉበት ተረጋግቶ ለመኖር ፌደራሊዝም የሚባል መበተኛ መርዝ አያስፈልግም

  2. እናንተ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ሊበራል ዲሞክራሲ፣ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ፣ፌደራሊዝም ወዘተ እያላችሁ አትቀባጥሩ። የነበረው አምባገነናዊ የሆነና ፋሺዝም ሥርዓት ነበር።የአንድ ዘር ምርጥነትን (የበላይነትን)ለማስፈን ተግባር ላይ የተሰለፈ ከአዶልፍ ሒትለር ተመሳሳይ በሆነ መልኩ አቶ መለስ እንዲመለክ የጣረ ሥርዓት ነው።እውነቱን ብትናገሩ የኢትዮጵያን ሕዝብ አከበራችሁ ማለት ነው።

  3. አናንተ ምድረ ደደብ ፣ አትዮፕያ የገደሉት ፣ሚኒሊክ ኣያትቹ ፣ሃይለስላሰ ኣባታቹ ፣ መንግስቱ ኣጎታቹ ናቸው አትዮፕያ የገደሉት ። ኣሁን ኢናንተ ሚድረ ደደብ ለወያነ ፣ ልታሳብቡ ናቸው ። ወያነ ደሞክራስይ አያስተማራቹ ናቸው ኢናንተ ደደቦች ። አግዚኣቢሀር አትዮፕያ ፣ይወዳታል ፣ ላዛ ነው ለወያነ ኢንዲያስተዳዱርዋት በጃቸው የሰጣቸው ። ተድይ ኣንተ ሊጅ ፣ ብልህ ነህ አያወቅክ ወ ሞኝነት ኣለም ኣትግባ ። ደደቦች በወረ ለውጥ ኣይመጣም ። ወያነ ሊጋዛቹ ነው ልብዙ ኣመታት ስሙን አየቀያየረ ። ኢናንተ ጂቦች ናቹ ከወያነ ኣትሻሉም ኣውረዎች ፣ ኣበት ክፋታቹ ፣ብቻ አግዚኣቢሀር የጃቹ ይስጣቹ ፣ ኣወሮች ።ትጠፋላቹ , you will never get the promised land you will die where you are.

LEAVE A REPLY