50 COMMENTS

  1. ይቀርሻል የዝችንድ ያህል ማንጎራጎር አያቅተኝም እንጨት ስበራ ስሄድ ነይና ከውርማው የኔን ድምጥ ድሚ። አለባበዳችሁ እና ዳንስኞቹ ተመችተውኛል ድምጥ ግን 000000 ነሽ ይቅርብሽ አይነፍም

  2. የሠዉ እስታይል ስትኮርጂ ማንነትሽን እንዳትረሺ መረሀቦል የምትለዉን ልጅ ለመምሠል ከሆነ አልተሳካም😉ምንሽም አላማረኝ😏

  3. እጭ ዛሬስ ዩቱዩብ አስጠላኝ ዝንብሎ የረባ ያረበው እየተነሳ መለፈለፍ ቲሽ አቦ ገደል ግቡ ምድረ ዳቢሎስ ሁላ

Comments are closed.