50 COMMENTS

  1. እንዴ አሜሪካ ነው እንዴ የተሰራው ውይ ውይይይይይ ይች አሜሪካ የምትባል ሀገር ስጠላት እንደው ከምድረ ግፅ ያጥፍት እፍ የተማሩ ልጃቻችንን እየወሰደች ሀገራችንን ባዶ አደረገቻት ባዶ ያርግልትና ለማንኛውም አሪፍ ይመስላል ቀጥሉበት

Comments are closed.