50 COMMENTS

  1. በጣም ይደብራል ኪሩቤል ቀለሟን ከገደላት እሧ ከሌለች ድራማው ይደብራል ደግሞ ያቺኛዋ ሥምሪ ትመለሥ አሑንም ቀለሞ ኪሩቤል ከገደላት ልክ ሥምሪ የሌለችበት እደ ሚደብር ቀለሟም ከሌለችበት ይደብራል ኪሩቤል አደራ እዳትገላት

  2. እረ የደሀ ጨጓራየን አትላጡት እደፈራሁት ሊገላት ነው የምር ከሞተች ይደብራል ሳምሪ ወጣች አሁን ደሞ ቀራለሟ ኤጭ የምር ደስ አይልም

LEAVE A REPLY