50 COMMENTS

  1. ሰንሰለቶች እንኳን ለናታችን ለቅድስት ኪዳነ ምህርት አደርሳችሁ በፀሎት አግዙን ዎገኖች እያለቁ እዬተሰደዱ እየሞቱ ስንቱ ሆነብን አቤቱ አምላኬ አስበን አምላኬ ሰለችን መርርን

LEAVE A REPLY