50 COMMENTS

  1. ሌላውን እንተወውና እሄን ድምጽ በልጅነቴ አውቀዋለሁ ከሚር የኳስ ሲያቀርም መጣ ያዘው መጣ ያዘው የጎሉን ግድግዳ እንዳይነቀንቀው የሚለው አንድ ሰው የሚያስታውስ አለ?

  2. እረ አብያችን ምን ላድርግህ አያችሁት ከህዝብ የተየ ወንበር ላይ አልቀመጥም አብሬያቸው እቀመጣለሁ ብሎ ሲጠጋ እግዜር ያክብርህ

  3. አሁንም አሁንም መደመር ስራችን መደመር ብቻ ሀገሬ እግዚአብሔር ሰላሙን ያብዛልሽ አብይን ክፍ አይንካብን የአይናችን ብሌን

LEAVE A REPLY