8 COMMENTS

  1. ከነዚ የሉስፌር የጨለማ አበጋዞች ኢትዬጵያን ይጠብቃት።የቀን ጅቦች በቅርብ ቀን እግዚያብሄር ይፈርድባቸዋል

  2. እንዲ የንፁሀን ደም ፈሶ አይቀርም የእግዛብሄር ፍትህ ትዘገያለች እንጂ አትቀርም ። እንዳስለቀሱት የሚያለቅሱበት ቀን አይቀርም

Comments are closed.