50 COMMENTS

  1. ልጅ ቢኒ አንተን እና ተስፍሽን በጣም ነው የምወዳችሁ ብዙብዙ ተጠቅሜባችሗለሁ አመሰግናችሗለሁ በርቱ አላህ ይስጣችሁ

  2. IMusic እና Document ከሚለው አፕ የተለየ ለአይፎን ከይቱዩብ ማውርድ የሚቻልበት አፕካለ እናምከሳፋሪ ላይ የማወርዳቸው አፓቼ እንደት ነው installed የማደርገው ?ባክህን መልስልኝ.

  3. እናመሰግናለን ቢኒ!! ዴኒ እና አሎው የምትለዋን ዲናይ እና አላው በሚል ብትስተካከል. ያወቁትን ማሳወቅ……

Comments are closed.