………..
Abbay Media – All Things Ethiopia
For all matters related to Abbay Media please reach out to us at (post @ abbaymedia.com).
If you have suggestions or comment regarding this video, please do kindly reach out to us at (post @ abbaymedia.com).

24 COMMENTS

 1. ኬኛ አሰፍስፎ ሁሉንም ቆርጥሞ ሊውጥ ነው!!!መፍትሄው ስር ሳይሰድ እራስን አደራጅቶ ማዘጋጀት ነው።

 2. የኦሮሞ ፖለቲከኞች ምነው ሚሪንዳ ይጠበስልኝ አሉ? ለሁሉ ነገር በጣም ተጣደፉ ለጤና ያድርግላቸው ከሁሉም ብሄር ጋር ተናቁረው ይችሉታል? ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ህዝብ የራሱን ቋንቋና ባህል እያንፀባረቀ ይኖራል የሚተዳደረው ግን በገዳ ስርዓት ሳይሆን በኢትዮጵያ ሕገመንግሥት ነው። የኦሮሞ ፖለቲከኞች ደቡብ ውስጥ ያሉትንና ወሎ አካባቢ ያሉትን የተለያዩ ብሄሮች እንዲሁም አዲስአበባን ለመዋጥ፣ለመሰልቀጥ አስበዋል።

 3. ሽምግልና በሉ ገዳ አትበሉ ገዳ በውስጡ ብዙ አፀያፊ ስራ የሚሰራበት ፖለቲካዊ ተቋም ነው ማለትም ከሌላ ብሄር ብልቱን የሸለቱትን ሰው ሚስት በማግባትና በማስወለድ ጋላን የማባዛትና የማስፋፋት ስራ ሲሰራ የቆየ ተቋም ነው

 4. በስላሴ ስመ ይሄ ዮሮሞ ብሄረ ስብ ከንደዚ አይነት ቆሻሻ ነገር መቼ ነው የሚወጡት ኦሮሞ ቄስ የለም የሚባለው እውነት ነው

 5. Aye Gala, beka endelimadachew Kahunu yezaf amlikotachewn lelaw lay mechan jemeru? Enehulu kegna, tebedelin silu yebeberew kakwererin nebere. Kebtoch. Yelele tarik eyametu lelaw lay lichinu? Kkkkkkk! maferiawech!

 6. EBC በሆሮሞዎች ተወረረ ማለት ነው? በጉራጌ ክልል ውስጥ የሆሮማ ገዳ እንደገና ተመሰረተ ብሎ ዘገባ ምን ይሉታል? የዞኑ አስተዳዳሪዎቹስ ከየት የመጡ ናቸው? የጉራጌ ንቅናቄ ምናምን የተባሉትስ ይህን እንዴት አይቃወሙም? ሆሮሞ ሌላውንም ብሄር ማክበር አለበት ፥ መንግስትም በተለይ በራሱ ሚዲያ እንደዚህ ዓይነት ነገር ሲካሄድ አይቶ እንዳላየ ማለፍ መልካም አይደለም። ጉራጌ የሆናችሁም ለመብታችሁ ተከራከሩ ተናገሩ ጳፉ ፥ እንደሰጎን አንገታችሁን አሸዋው ውስጥ ቀብራችሁ የትም አትደርሱም።

 7. ገዳ ማለት ከሌላኛው ብሄር የወንድ ልጅን ብልት በመሸለት ግንባራቸው ላይ በማድረግ ልክ እደ ጀግና የሚፈልጉትን አይነት ፍርድ የሚፈርዱ ፍትሀዊ ያልሆነ ስርአት ነው

 8. ጉራጌ ከሆንክና ከምንም በላይ ግን አንተ/አንቺ ለህዝቦች መብት መከበር የበኩልህን ልታደርግ የሞራል ግዴታ አለብን
  የማንም ቀስቃሽ ሳያስፈልግህ ለራስህና ለህዝብህ መብትና ፍትህ እንቁም።

 9. ተበራቱ ጉራጊ ኦሮምኛ ተተማራቹህ ትዋጣላቸሁ ቡሀላ እርብሻ ይፈጠራል ለምን ኦሮሞወች ዉራጌኛ አይማሩም እደ

 10. የጋላን ባርነትን አሜን ብላትሁ እየተቀበላችሁ ነው ነገ እንደ ጌዲኦ ህዝብ ማንነታችሁን እድትክዱ አለበለዚያ ከቄያትሁ እድትፈናቀሉ ትሆናላተየችሁ

 11. በፍጽም ጉራጌ ውስጥያባገዳ ስራት አነበረም ለመቐረጥ።መኖርይቀድማልይህወረራነው ለምንስጉራጌውስጥለምንስትምርተበኦሮምኞ ይስማለትስምንማለትነውይህዝብህዝብ ግንኝነትከሆነስለምንይዛንአስተዳደርጋርሳይሆን መገናኘትየነበረባቸውከጉራጌሽማግሌ ጋርነበርይጆካሽማጌሌጋርነው ይህትዛዝሰጠውነውየሄዱ ጉራጌኦርምኞትመርትይሰጣልይቻላቸውይሁን ወያኔም ይህአላደረገም አላሰበውምይበጉራጌተጀመረሌላውም ተረኛ መሆንህን አትዘንጉ በጭጩመቀጨት አለበት

 12. ደግ አደረጉ አንድ ሰሞን ንፁሁንና ቅን የሆነውን አማራን ሲሳደቡ ነበር አማራ ስልጡን ነው የማንንም መብት አይነካም ይወቁት

 13. EBC እኮ ዉሸታም ካደሬ ነው ይገርማል በግድ ገዳ ብለው በጉራጌ ላይ ሊጭኑ ደግሞ 150 አመት ተቋርጦ አሉ አሁን ደግሞ ኬኛ ይላሉ ገዳ ማለት የወንድ ብልት የሚቆርጡ የዋቄፈታ ስርዓት እና ዛፍ ቅቤ የሚለቀልቁ ናቸው

LEAVE A REPLY