50 COMMENTS

  1. ሳምሪየ የኔ ልዩ እዴት እዴምወድሽ ማር ልዩ ሴት ነሽ ፈጣሪ ይጠብቅሽ ብታይኝ ስታለቅሽ አለቅሳለሁ ስታዝኝ አዝናለሁ ውይይይይይ አንዳንዴ ድራማነቱን ሁሉ ረሳለሁ በምትሰሪው ስራወችሽ ሁሉ ልዩ ብቃት አለሽ ጥንካሬሽና ትወናሽ ሳላዴንቅም አላልፍ

Comments are closed.