50 COMMENTS

  1. ሳምሪ ተረጋጋ በይው የዛሬው ጫን ያለ ነው።ክክክክ አንደበቱን እያወላገደ ምን አገባሺ ብጠጣ

  2. እንደው አንድ ሰው እንኳን ስለ ፊልሙ እሚፅፍ (ኮሜንት እሚሰጥ) ሰው ይጥፋ ኮሜንት እምትሰጡ ሰዎች አረ በፈጠራችሁ አምላክ ይሁንባችሁ ስለ ድራማው ብቻ አውሩ እኔ ኮሜንት መስጠት አልወድም ሰጥቼም አላውቅም ግን አነባለሁ ፊልም ሳይ በመጀመሪያ ኮሜንት አይቼ የተሰጠውን አስተያየት ከተመቸኝ ነው ፊልም እማየው ግን አሁን ያመጣችሁት ፋሽን ይሁን ምን አላውቅላችሁም ይኸ ላይክ ግጩኝ አርግዣለሁ ፣አምሮኛል ማናምን ይደብራል እንኳን አደረሳችሁም እዛው በውስጥ መስመር ተባባሉ የግል የህይወት ታሪካችሁን እምታወሩበት ነው እንዴ ስለ ፊልሙ አስተያየት እምትሰጡበት ነው እንጂ እኔ የምር ተናድጄ ነው እምፅፍላችሁ ግን ካጠፋሁ በእግዚአብሔር ስም ይቅርታ

Comments are closed.