50 COMMENTS

  1. ጀለሶች የሮቢን ሥራ ለመንጠቅ የሚሯሯጠዉ ጢዚዛ ኤጭ የቀይ አልጫ ብየዋለሁ አብሮት ያለዉ ፀይሙ በለዉ አቤት ጥሎብኝ ቀይ ወንድ ሥጠላ በተቃራኒዉ ደግሞ ፀይም ምርጫየ ነዉ አብሮ ተኮል መሥራቱን ብጠላም ግን ከዛ አይጥ 10 እጅ ትበልጣለ

  2. ወይ ጉድ የሆቴል እና የሪስቶራት ማስታወቂያ አደረጋቹት እኮ ሳምሪ ደሞ ከአስሩም ወንድ ጋር ከምትዞሪ ልጆችሽን መጠበቅ ነበረብሽ ዙረታም እሰይ

Comments are closed.