50 COMMENTS

  1. እነንተ ከሀድዎች እነንተም አለቸ በእጨት አማኞች ሽሪሙጠዎች ዝም ብቲሉ ምን አለ በዙሙት የተፍጠርቹ ዙሙቶች

  2. በቃ ልብ እናጠለጥላለን ብላችሁ ፖሊስ የማያደርገውን ድርጊት እናንተ ለድራማው ሰስፔንስ ለመፍጠር ታደርጋላችሁ? ቢያንስ አንድ ሰው ተጠርጣሪም ቢሆን እኮ እንደዚህ አልነበረም ከቤት የሚወሰደው። ይሄን ከማገት ወይም ከማፈን ለይተን አናየውም። ብቻ ህዝብ የሚያውን ነገር ስትሰሩ እውቀት ያላቸውን ሰዎች አማክሩ!!!!

  3. ዋው በጣም አሪፍ አዝናኝና አስተማሪ ነው እጂግ በጣም ያምራል በርቱ ወላፈኖች

  4. የሳምሪ ስቃይ ሰለበዛ ድራማው ትቻለሁ ከቻላቹህ ላይክ አርጉኝ

  5. ሳምሪ መቼም ለከፋው ወዲያው ግፋው
    ነው በችግር ላይ ችግር ተደራረበብሺ
    ታገሺ ሁሉም ለበጎ ነው

Comments are closed.