50 COMMENTS

  1. እንኳን ደህናመጣችሁ ወለፍኖች ውድየተዋህዶልጆች እንኳ ለቅድስት ኪዳነምህረት ወርሀዊ በአልበሰላምአደረሳችሁ ቅድስት ኪዳነምህረት ከክፉነገር ትጠብቃችሁ የተቀደሰሌት ይሁንላችሁ ሰላምእደሩልይ

Comments are closed.