50 COMMENTS

  1. ውይይይ ሳምርየ እንስ እንደው ትንሽ መጨረሻ ማየት ናፈቀኝ አንድን ስትይ አንድ አንድን ስትይ አንድ ውይይይይ ግን ጠንካራ ሴት ነሽ ።

  2. እጭየዛሬውስ ውስብስብ ያለ ነው ምኑም አይ ጥም የሳምሪ ለቅሶ በዛ ሳባ ተብየዋ ክፋትሽ ስጠላሽ ደሞ ሰአት ይከበርልን እኛ ስደተኞች ባንኖር ማን ሊሾፋችሁ ውድ የአገሬ ልጆች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ

LEAVE A REPLY