50 COMMENTS

  1. አረ ደራሲው ተዛዛህ እሳ ስትል አቁስለህ ገለህ ልት ችለው ጉድ ብሌን ደሞ እዳትሞት አደራህን ሳምሪ እምትስቅበት ቀን ናፍቀን መችስ እድህ አርዝማቹሁ መጨረሻ ላይ ያስጠላል እሚሆነው በትርፍ በርቱ

LEAVE A REPLY